Ski Sport Finland

Alppilegendat - Kunniagalleria

Alppihiihtokulttuurin keskeinen osa on urheilun arvostus, joka kuuluu urheilijoille ja urheilun parissa toimiville – nykyisille ja entisille – kaikilla tasolla toimiville. 

”Alppilegendoihin” voidaan valita sellaisia suomalaisia urheilijoita tai vaikuttajia, jotka ovat edistäneet merkittävästi kansallista tai kansainvälistä alppilajikulttuuria.

Alppilegendat -kunniagalleria on kunnianosoitus suomalaisen alppi- ja freestylehiihdon sankareille. Kunniagalleriaan voidaan nimetä alppi- ja freestylehiihdon saralla ansioituneita henkilöitä. Galleriaan voidaan nimetä sellainen henkilö, joka on säännöissä esitettävällä tavalla ansioitunut lajeissa, joissa käytetään suksia silloin kun tarkoituksena on laskea rinteissä tai niiden ulkopuolella hiihtokeskuksissa. Galleriaan voidaan nimetä sekä kilpailutoiminnassa että rinne- tai vapaalaskussa muutoin ansioituneita henkilöitä.

Alppilegendoja nimetään kerran vuodessa erikseen sovittavan ajankohtana jonka Ski Sport Finlandin hallitus erikseen päättää. Ski Sport Finland julkistaa nimetyt ja tarvittaessa järjestetään erillinen julkistamistilaisuus. 

Nimetystä tehdään kaksi kunniataulua, joista ensimmäinen luovutetaan nimetylle ja toinen jää Ski Sport Finlandin haltuun. Lisäksi Ski Sport Finland pitää kirjaa nimetyistä ja nimetty saa oman plaketin yhdistyksen hallinnoimaan ”Alppilegendat” - kunniatauluun jota säilytetään Ski Sport Finlandin nimeämässä paikassa. Ski Sport Finland ylläpitää kotisivuillaan listaa nimetyistä ja yleistietoa kunniagallerian toiminnasta. Valitulle kerrotaan valinnasta aina ennen asian julkistamista.

Nimittämiskategoriat

  1. Olympia - ja Paralympiaurheilijat: arvokisamenetys tai muu merkittävä kilpailumenestys
  2. Ei-olympiaurheilijat: arvokisamenetys tai muu merkittävä kilpailumenestys tai muu ansioituminen rinne - tai vapaalaskun saralla
  3. Vaikuttajat: ovat edistäneet toiminnallaan hiihtourheilua yli kolme vuosikymmentä 
  4. Elämäntyönimitys: kilpauran päättymisestä 25 vuotta tai eläköitynyt merkittävästä tehtävästä